Mogę, chcę, zrobię

POKL 9.1.2   Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość projektu   1.038 822,00 PLN  okres realizacji 01.09.2010 do 30.06.2012.

Projekt skierowany był do 200  dzieci i młodzieży ze szkół miasta Gliwice i powiatu gliwickiego oraz miasta Zabrze. W ramach projektu oferowana była: diagnoza psychologiczno-pedagogiczna uczniów z trudnościami  w nauce zakończona wydaniem opinii, program profilaktyczny zapobiegający patologiom społecznym, zajęcia psychoedukacyjne i terapia grupowa z elementami integracji sensorycznej, terapia indywidualna oraz wsparcie możliwości poznawczych metodą BIOFEEDBACK.

Udostępnij post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin