Partnerstwo na rzecz utworzenia Śląskiego Centrum Ekonomii Społecznej

POKL 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, skierowany do 75 uczestników.  Okres realizacji  od 01.10.2009 r. do 31.03.2011 . Partnerami w projekcie byli: Stowarzyszenie Pokolenie z siedzibą w Katowicach, Edukacyjne Centrum Biznesu Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku , Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” z siedziba w Koszęcinie oraz Fundacja Domena Rozwoju  odpowiadająca  za zachodnią część subregionu środkowego oraz ROW. Celem nadrzędnym było  upowszechnienie rozwiązań i praktyk z zakresu ES mających wpływ  na podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy. W ramach Projektu zrealizowane były następujące działania: Szkolenia służące przygotowaniu liderów lokalnych przez przekazanie im wiedzy i umiejętności do budowania partnerstwa i utworzenia Śląskiego Centrum Ekonomii Społecznej, tworzenia strategii rozwiązywania problemów lokalnych, do funkcjonowania w ramach instytucji ES, animowania działań edukacyjnych i przedsiębiorczych na rzecz wspólnoty lokalnej w oparciu o podmioty ES, Doradztwa z zakresu utworzenia i prowadzenia podmiotów obszaru ES., zawarcie paktu na rzecz utworzenia ŚCES oraz opracowanie strategii jego działania

Udostępnij post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin