Projekt Nowe Kwalifikacje – Twoja Kariera

Szkolenia językowe, informatyczne i zawodowe wsparciem w kształtowaniu kompetencji pracowników” POKL 8.1.1. Wartość projektu  3. 106 446,00  PLN. Okres realizacji od 01.06.2009 do 30.04.2011r. Projekt skierowany był  do 250 pracujących osób  dorosłych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zainteresowanych nabyciem nowych lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności interpersonalnych i językowych.  Skierowany był do  osób zatrudnionych  w strukturach samorządowych z terenu woj. śląskiego, przede wszystkim z Zabrza i okolic, zainteresowane udziałem w projekcie poza godzinami pracy.

Udostępnij post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin