RPO WSL 7.4.2. Wartość 1 014 248,83 PLN. Celem projektu było nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 42 osoby-pracowników MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z terenu województwa śląskiego oraz podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia przez 28 UP i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 12 UP do 31.10.2020.

Udostępnij post:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin