Projekt Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zabrzu

RPO WSL 09.01.01 – Partner projektu

pexels-pixabay-207896

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnic Miasta Zabrze: Biskupice, Centrum Południe, Centrum Północ, Guido, Maciejów, Mikulczyce, Zaborze Południe, Zaborze Północ, Zandka, poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń dla mieszkańców oraz działania kulturalne prowadzone przez Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 208 mieszkańców ww. dzielnic, zagrożonych wykluczeniem społecznym i potencjału zawodowego u 92 osób z ww. grupy (łącznie 300 osób) za pomocą indywidualnie dobranego wsparcia do 31.12.2022.

Więcej informacji na stronie:

Bądźmy w

kontakcie