Projekt Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego w
Łabędach

RPO WSL 09.01.01 ZIT – Partner projektu

pexels-daria-shevtsova-1546105

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji i integracji  mieszkańców dzielnicy Łabędy i innych dzielnic rewitalizowanych Miasta Gliwice, a także osób powiązanych z terenem rewitalizowanym i/lub osobami tam zamieszkującymi, poprzez działania oparte o samopomoc i wolontariat, animację lokalną, organizację warsztatów i szkoleń oraz działania kulturalne, prowadzone przez Centrum Kompetencyjne i Kształcenia Zawodowego, a także wzmocnienie potencjału społecznego u 480 zagrożonych wykluczeniem społecznym i potencjału zawodowego u 120 osób z w/w grupie za pomocą indywidualnie dobranego wsparcia do 31.12.2021.

Więcej informacji na stronie:

Bądźmy w

kontakcie