Projekty zrealizowane

Najważniejsze projekty zrealizowane przez Fundację

Restart

RPO WSL 7.4.2. Wartość 1 014 248,83 PLN. Celem projektu było nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 42 osoby-pracowników MŚP; przedsiębiorstw przechodzących

Szczegóły »

Liczy się pomysł

RPO WSL 7.3.3 jako Partner. Wartość projektu 989 639,60. Projekt adresowany do 16 bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością, które chciały rozpocząć własną działalność

Szczegóły »

Projekt Nowe Kwalifikacje – Twoja Kariera

Szkolenia językowe, informatyczne i zawodowe wsparciem w kształtowaniu kompetencji pracowników” POKL 8.1.1. Wartość projektu  3. 106 446,00  PLN. Okres realizacji od 01.06.2009 do 30.04.2011r. Projekt skierowany

Szczegóły »

Mogę, chcę, zrobię

POKL 9.1.2   Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wartość projektu   1.038 822,00 PLN  okres

Szczegóły »

Cyklicznie realizowane obozy hokejowe dla dzieci w okresie letnim i zimowym.

Bądźmy w

kontakcie