Projekt Restart 2 RPO WSL 07.04.02

Startup Stock Photos

Celem głównym projektu jest nabycie nowych lub zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 18 osób – pracowników/-czek MŚP; przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu z terenu woj. śląskiego oraz podjęcie zatrudnienia przez 8 uczestników/-czek projektu i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez 10 uczestników/-czek projektu do 28.02.2021.
Uczestnictwo w Projekcie obejmuje wszystkie etapy związane z realizacją niniejszego Projektu, tzn. proces rekrutacji i korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, wnioskowanie o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe (szkoleniowo-doradcze i finansowe) lub szkolenia zawodowe wraz z egzaminami oraz subsydiowane zatrudnienie.

Więcej informacji na stronie:

Bądźmy w

kontakcie